Duurzame inzetbaarheid

De medewerker als kostbaarste bedrijfsmiddel post op de balans. Logisch in een tijd van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Natúúrlijk is die medewerker goud waard. Uitval is kostbaar en heeft direct een negatieve invloed op de bedrijfsvoering.

 

Een goede werkgever heeft nu eenmaal de plicht om goed voor zijn medewerkers te zorgen. Dit is in de eerste plaats goed voor de medewerkers, de mensen op de werkvloer maar het is ook goed voor de gehele organisatie. Naast de krapte op de arbeidsmarkt speelt ook de vergrijzing een belangrijke rol. Oudere medewerkers hebben het relatief gezien moeilijker om in een goede gezondheid de AOW leeftijd te bereiken. Fysieke en mentale klachten nemen toe met alle gevolgen van dien. PreCura Vitaliteit helpt organisaties om juist deze toename van klachten te gaan beperken. Dat doen ze vanuit de gedachte ´Duurzame Inzetbaarheid´. De mensen op werkvloer fysiek en mentaal fit houden zodat ze er persoonlijk veel baat bij hebben en ze blijven van waarde voor de organisatie.

 

Duurzame Inzetbaarheid rendeert ook. Als we de kosten van een structureel preventief beleid afzetten tegen de mogelijke financiële schade voor de organisatie dan kunnen wij duidelijk stellen dat het rendement hoog is en snel zichtbaar wordt.

Het is al moeilijk om aan personeel te komen dus hou de mensen fit. Het ziekteverzuim moet op een acceptabel niveau blijven anders nemen de kosten van de collectieve ziekteverzekeringen, de verzuimverzekeringen en tal van andere kosten schrikbarend toe. Kijk maar eens wat organisaties nu al betalen voor hun ziekteverzuimpremie. En ga dan eens na bij de verzekeringsmaatschappij in hoeverre deze kosten gaan stijgen als in de aankomende jaren het ziekteverzuim verder stijgt. Ook de productiviteit en de planning binnen de organisaties is gebaat bij de inzet van voldoende productief personeel. Het werk moet af, de orders moeten de deur uit.

 

Duurzame Inzetbaarheid is van structurele aard. PreCura Vitaliteit helpt u om dit op een laagdrempelig te introduceren binnen uw organisatie.