Informatie Bijeenkomst 

ESF Duurzame Inzetbaarheid 2019

donderdag 28 maart ’19  –  15.30 tot 17.00

Locatie  :   La Vita Sana Healthclub  –  Drie Decembersingel 44b, 5921 AC  VENLO

 

 

Medio april 2019 a.s. kunnen bedrijven en (overheids-)instellingen weer subsidie aanvragen om mensen langer en productief aan het werk te houden. Iets voor uw organisatie? Wilt u maatregelen nemen om de gezondheid en vitaliteit van werknemers te bevorderen dan kunt u een subsidie van 50% ontvangen om een externe adviseur voor uw organisatie in te huren. De subsidie per project bedraagt maximaal € 12.500.

 

Waar kunt u benVitaal en PreCura voor inzetten?

  • Het uitvoeren van een nulmeting naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het onderzoek van benVitaal geeft inzicht in de gezondheids- en arbeidsgerelateerde aspecten van inzetbaarheid. Centraal staat het werkvermogen. Zowel individueel als organisatorisch worden middels risicoprofielen de beïnvloedbare risico’s op leefstijl, gezondheid, arbeidsgerelateerde factoren en werkvermogen helder in beeld gebracht.

De nulmeting kan bestaan uit PMO’s en/of wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten.

  • Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Haal meer rendement uit uw personeel met gezondheidsmanagement. Gezonde werknemers zijn vitaler, verzuimen minder en zijn productiever. Adequaat gezondheidsmanagement is hét verschil tussen een goed en een (veel) beter bedrijfsresultaat.

 

Onderdelen die subsidiabel zijn, zijn bijvoorbeeld;

  • Workshops gericht op duurzame inzetbaarheidsthema’s
  • Vitaliteitscoaching gericht op bewustwording creëren
  • Voedingsadviezen
  • Werkplekonderzoeken en adviezen
  • Belastbaarheidsonderzoeken en adviezen
  • Verbeteren slaapkwaliteit
  • Omgaan met werkdruk en stress

 

Het project wordt uitgevoerd en begeleid door een benVitaal adviseur die ervaring heeft met de uitvoering van ESF-trajecten en de organisatie hierin kan begeleiden.

benVitaal is geaccrediteerd door Uitvoering van Beleid (voorheen Agentschap SZW).

VOORWAARDEN

De subsidie bedraagt 50% van de totale projectkosten. Der aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen. Dit biedt u als werkgever een financiële steun in de rug om actief te gaan werken aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

benVitaal ontzorgt u volledig voor wat betreft de subsidie aanvraag, administratie en declaratie, hier heeft u dus geen omkijken naar! De aanvraag is daarbij kosteloos en vrijblijvend! Bij toekenning van de subsidie kunt u nog beslissen om ervan af te zien.

 

DOEN!

Mocht u aan de slag willen gaan met veranderingen op één of meerdere van de hierboven genoemde onderwerpen, dan is het zeker waardevol om deze subsidiemogelijkheid te benutten. Door zelf één euro te betalen kunt u per saldo twee euro uitgeven!

 

Het totale ESF-programma heeft een looptijd van 2014 t/m 2020. In de jaren 2014, 2015 en 2016 werd de actie ESF Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen opengesteld.  Er komt nog  één aanvraagtijdvak en wordt opengesteld medio april 2019.

 

VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS AANVRAGEN:

Wilt u zich vrijblijvend registreren voor een aanvraag? Ga dan naar: www.benvitaal.nl/esf

Kom naar de Informatie Bijeenkomst op 28 maart ’19  Ga dan naar aanmelden op de homepage. Om de subsidie tijdig aan te kunnen vragen is het raadzaam dit uiterlijk 1 april a.s. te doen!

 

 

Contactpersonen

Drs. Claudia Smeets-Gommans                claudia.smeets@precura.nl

Dhr. Roeland Zeevenhoven            roeland.zeevenhoven@precura.nl