Onderzoek en Analyse

Organisaties die bij PreCura Vitaliteit aankloppen doen dat vaak omdat ze zich zorgen maken over het ziekteverzuim. Allereerst kunnen ze dan rekenen op een grondige analyse. We gaan met de werkgever in gesprek en daarna, mits gewenst, met alle medewerkers. We brengen aan de hand van gevalideerde geanonimiseerde vragenlijsten en health checks de organisatie in kaart. Noem het een nulmeting.

 

Deze eerste nulmeting geeft duidelijk weer welke punten aandacht behoeven. De medewerkers kunnen op individueel niveau een beeld krijgen en de werkgevers krijgen een rapport waarin de organisatie in beeld wordt gebracht. Het fundament van de rapportages ligt vooral in de vragenlijsten die van  gerenommeerde instituten zoals TNO komen. Vervolgens zal PreCura Vitaliteit een advies verwerken in haar rapportage. In overleg met de werkgever wordt vervolgens bekeken welke adviezen er omgezet gaan worden naar actiepunten. Het doel is om zo ver mogelijk in de groene blokjes te komen. De rode en oranje blokjes geven de pijnpunten aan en hier moet wat aan gebeuren anders pakt dit op de lange termijn voor zowel de medewerker als ook de organisatie niet goed uit.

 

Als de organisatie gaat starten met het Duurzame Inzetbaarheid dan zal na een aantal maanden, doorgaans zes, opnieuw een onderzoek en analyse volgen. Hiermee kunnen wij vervolgens exact in kaart brengen welke pijnpunten zijn verminderd en op welke punten er mogelijk extra acties ondernomen moeten worden.