Preventie

Preventie kan in principe worden gezien als ´onderhoud´.

Voor de gebouwen, de installaties, de machines, de auto´s, zelfs voor de koffiemachine in de kantine is een onderhoudscontract voorhanden. Maar voor het personeel dan ??? Het belangrijkste bedrijfsmiddel in deze cyclus vergeten ? Oh ja natuurlijk de arbodienst. Nee, de arbodienst is doorgaans diegene die u verder helpt bij ziekteverzuim en langdurige uitval. Daar ligt de focus van een arbodienst, daar zijn ze ook goed in. PreCura Vitaliteit zet juist vooral in op betaalbare en goed renderende preventie.

 

Het advies na de nulmeting behelst in de regel een advies, afgestemd op de individuele medewerker. Maar in de nulmeting en de bijbehorende rapportage kunnen wij duidelijk zien waar de pijnpunten in het collectief zitten, dus in de breedte van de organisatie. Preventieve acties zullen op de medewerkers individueel worden gericht én op de gehele organisatie.

 

Individueel gericht op de medewerkers

Klachten kunnen samenhangen met het werk, de werkplek, de leefstijl maar ook met specifieke factoren die verder niet met het werk te maken hebben. Er kan sprake zijn van te grote werkdruk een verkeerde houding of het ontbreken van hulpmiddelen. Ook de verslechtering van de leefstijl zien we steeds vaker als een ´bron van ellende´.

Preventieve maatregelen die wij vervolgens aan de individuele medewerker kunnen bieden zijn onder meer; advies en coaching ten aanzien van een gezonde leefstijl waarbij gezonder eten en meer beweging en sport (bedrijfsfitness met begeleiding of andere sporten) het advies kan zijn. Professionele leefstijlcoaches en mental coaches kunnen de mentale weerbaarheid versterken van de individuele medewerker.

 

Collectief gericht op de organisatie

De werkgever kan voorzieningen scheppen welke de individuele medewerker kan helpen. Denk hierbij aan gezonde voeding in de bedrijfskantine; verbeteringen met betrekking tot werkplekken; op diverse plekken in de organisatie een gezonde leefstijl promoten; het financieel ondersteunen van individueel gerichte acties zoals bedrijfsfitness en coaching en het ondersteunen van initiatieven vanuit personeelsvereniging met betrekking tot bewegen.

Preventie is altijd beter dan genezen.’